ỨNG DỤNGQUẢN LÝ DỰ ÁN

Tính Năng .

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc sở hữu một ứng dụng di động không chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố thiết yếu giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả. Việc thiết kế app không chỉ giúp tăng cường sự hiện diện thương hiệu của bạn trên thị trường, mà còn mở ra cánh cửa vô số cơ hội để tương tác và phục vụ khách hàng tốt hơn

HÌNH ẢNH DEMO

Một vài hình ảnh demo của ứng dụng
Previous slide
Next slide
1
2
3
4
5

LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG DÀNH CHO USER

1. Màn hình Flash screen

– Giới thiệu, chuẩn bị load dữ liệu

2. Màn hình Bắt đầu

– Hiển thị Logo giới thiệu
– Nút đăng nhập tài khoản

3. Trang Đăng nhập

– Đăng nhập bằng SĐT/Mail đã được đăng ký
– Tài khoản do admin cung cấp
– Phân chia cấp nhân sự

4. Trang Lấy lại mật khẩu

– Lấy lại mật khẩu qua việc xác thực mã OTP gửi đến SĐT/Mail đã đăng ký
+ Nhập SĐT/Mail đã đăng ký
+ Nhập mã OTP đã nhận được
+ Tạo mật khẩu mới

5. Trang chủ

– Header
+ Tên và hình ảnh người dùng
– Danh sách các công việc: Sẽ khác nhau với từng nhóm đối tượng
– Thông báo
– Tài khoản người dùng

6. Trang công việc với quản lý cấp cao

– Hiển thị danh sách các công việc đã giao cho cấp dưới
– Tạo công việc mới cho cấp dưới:
+ Thiết lập tên công việc
+ Chọn các cá nhân đảm nhiệm công việc
+ Thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian yêu cầu hoàn thành công việc: trong ngày, tuần hoặc tháng
+ Nội dung công việc: cho nhập text, gửi file đính kèm
+ Mức độ ưu tiên xử lý công việc
– Cho phép xem lại thông tin các công việc đã giao
– Cho phép điều chỉnh hoặc hủy công việc đã giao đến cấp dưới
– Khi công việc được được ấp dưới báo cáo lên thì sẽ hiển thị trạng thái hoàn thành, chưa hoàn thành
+ Xem nội dung báo cáo của cấp dưới
+ Cho phép đánh giá mức độ hoàn thành và gia hạn thời gian để xử lý tiếp công việc
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc

7. Trang công việc với quản lý cấp dưới

– Hiển thị danh sách các công việc đã giao cho cấp dưới
– Tạo công việc mới cho cấp dưới:
+ Thiết lập tên công việc
+ Chọn các cá nhân đảm nhiệm công việc
+ Thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian yêu cầu hoàn thành công việc: trong ngày, tuần hoặc tháng
+ Nội dung công việc: cho nhập text, gửi file đính kèm
+ Mức độ ưu tiên xử lý công việc
– Cho phép xem lại thông tin các công việc đã giao
– Cho phép điều chỉnh hoặc hủy công việc đã giao đến cấp dưới
– Khi công việc được được ấp dưới báo cáo lên thì sẽ hiển thị trạng thái hoàn thành, chưa hoàn thành
+ Xem nội dung báo cáo của cấp dưới
+ Cho phép đánh giá mức độ hoàn thành và gia hạn thời gian để xử lý tiếp công việc
– Tiếp nhận các công việc được giao từ cấp trên:
+ Nội dung công việc do cấp trên setup
+ Cho phép chuyển giao công việc xuống cho các cấp dưới trực thuộc (copy toàn bộ nội dụng để chuyển qua tạo mới công việc cho cấp dưới)
+ Cập nhật kết quả công việc cho cấp trên: mức độ hoàn thành, gửi file đính kèm…
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc

8. Trang công việc với nhân viên cấp dưới

– Hiển thị danh sách các công việc được giao từ cấp trên
– Tiếp nhận các công việc được giao từ cấp trên:
+ Nội dung công việc do cấp trên setup
+ Cập nhật kết quả công việc cho cấp trên: mức độ hoàn thành, gửi file đính kèm…
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc

9. Trang thông báo

– Danh sách thông báo
– Chi tiết nội dung thông báo:
+ Thông báo khi có công việc mới được giao
+ Thông báo khi công việc thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ
+ Thông báo khi có kết quả công việc
+ Thông báo nhắc nhở cập nhật và báo cáo công việc
+ Thông báo khác do admin gửi đến

– Tùy vào từng nhóm đối tượng mà sẽ có các thông báo tự động gửi tới
– Các thông bào do admin gửi được chia làm 2 loại:
+ Thông báo admin tổng gửi khi có nhu cầu
+ Thông báo được gửi tự động khi thỏa mãn điều kiện

10. Trang tài khoản

– Trang thông tin tài khoản
– Chỉnh sửa thông tin tài khoản: thông tin cá nhân, hình ảnh
– Chính sách sử dụng App
– Thay đổi mật khẩu: nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới thay thế
– Đăng xuất

HỆ THỐNG DÀNH CHO USER

– Giới thiệu, chuẩn bị load dữ liệu

– Hiển thị Logo giới thiệu
– Nút đăng nhập tài khoản

– Đăng nhập bằng SĐT/Mail đã được đăng ký
– Tài khoản do admin cung cấp
– Phân chia cấp nhân sự

– Lấy lại mật khẩu qua việc xác thực mã OTP gửi đến SĐT/Mail đã đăng ký
+ Nhập SĐT/Mail đã đăng ký
+ Nhập mã OTP đã nhận được
+ Tạo mật khẩu mới

– Header
+ Tên và hình ảnh người dùng
– Danh sách các công việc: Sẽ khác nhau với từng nhóm đối tượng
– Thông báo
– Tài khoản người dùng
– Hiển thị danh sách các công việc đã giao cho cấp dưới
– Tạo công việc mới cho cấp dưới:
+ Thiết lập tên công việc
+ Chọn các cá nhân đảm nhiệm công việc
+ Thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian yêu cầu hoàn thành công việc: trong ngày, tuần hoặc tháng
+ Nội dung công việc: cho nhập text, gửi file đính kèm
+ Mức độ ưu tiên xử lý công việc
– Cho phép xem lại thông tin các công việc đã giao
– Cho phép điều chỉnh hoặc hủy công việc đã giao đến cấp dưới
– Khi công việc được được ấp dưới báo cáo lên thì sẽ hiển thị trạng thái hoàn thành, chưa hoàn thành
+ Xem nội dung báo cáo của cấp dưới
+ Cho phép đánh giá mức độ hoàn thành và gia hạn thời gian để xử lý tiếp công việc
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc
– Hiển thị danh sách các công việc đã giao cho cấp dưới
– Tạo công việc mới cho cấp dưới:
+ Thiết lập tên công việc
+ Chọn các cá nhân đảm nhiệm công việc
+ Thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian yêu cầu hoàn thành công việc: trong ngày, tuần hoặc tháng
+ Nội dung công việc: cho nhập text, gửi file đính kèm
+ Mức độ ưu tiên xử lý công việc
– Cho phép xem lại thông tin các công việc đã giao
– Cho phép điều chỉnh hoặc hủy công việc đã giao đến cấp dưới
– Khi công việc được được ấp dưới báo cáo lên thì sẽ hiển thị trạng thái hoàn thành, chưa hoàn thành
+ Xem nội dung báo cáo của cấp dưới
+ Cho phép đánh giá mức độ hoàn thành và gia hạn thời gian để xử lý tiếp công việc
– Tiếp nhận các công việc được giao từ cấp trên:
+ Nội dung công việc do cấp trên setup
+ Cho phép chuyển giao công việc xuống cho các cấp dưới trực thuộc (copy toàn bộ nội dụng để chuyển qua tạo mới công việc cho cấp dưới)
+ Cập nhật kết quả công việc cho cấp trên: mức độ hoàn thành, gửi file đính kèm…
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc
– Hiển thị danh sách các công việc được giao từ cấp trên
– Tiếp nhận các công việc được giao từ cấp trên:
+ Nội dung công việc do cấp trên setup
+ Cập nhật kết quả công việc cho cấp trên: mức độ hoàn thành, gửi file đính kèm…
– Cho phép người dùng lọc theo ngày tháng, trạng thái xử lý, đối tượng được giao việc

– Danh sách thông báo
– Chi tiết nội dung thông báo:
+ Thông báo khi có công việc mới được giao
+ Thông báo khi công việc thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ
+ Thông báo khi có kết quả công việc
+ Thông báo nhắc nhở cập nhật và báo cáo công việc
+ Thông báo khác do admin gửi đến

– Tùy vào từng nhóm đối tượng mà sẽ có các thông báo tự động gửi tới
– Các thông bào do admin gửi được chia làm 2 loại:
+ Thông báo admin tổng gửi khi có nhu cầu
+ Thông báo được gửi tự động khi thỏa mãn điều kiện

– Trang thông tin tài khoản
– Chỉnh sửa thông tin tài khoản: thông tin cá nhân, hình ảnh
– Chính sách sử dụng App
– Thay đổi mật khẩu: nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới thay thế
– Đăng xuất

HỆ THỐNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ

– Cập thông tin cơ bản của hệ thống (Mô tả, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ, …)
– Đăng nhập hệ thống
– Đăng xuất
– Thay đổi mật khẩu
– Quên mật khẩu
– Danh sách các tài khoản admin
– Thông tin truy cập của tài khoản
– Thêm mới tài khoản
– Sửa, xóa thông tin tài khoản đã có
– Tìm kiếm tài khoản theo từ khóa, lọc theo nhóm quyền quyền

– Danh sách thông tin phòng ban
– Thêm mới thông tin phòng ban
– Sửa thông tin phòng ban
– Xóa thông tin phòng ban

– Danh sách thông tin tài khoản App
– Thêm mới thông tin tài khoản App
– Sửa thông tin tài khoản App
– Xóa thông tin tài khoản App
– Chi tiết thông tin tài khoản App:
+ Nhân sự quản lý cấp cao
+ Nhân sự quản lý cấp dưới: gắn với phòng ban
+ Nhân viên: gắn với phòng ban
– Khóa/mở tài khoản App truy cập hệ thống
– Tìm kiếm thông tin tài khoản App theo từ khóa, theo phòng ban
– Danh sách công việc
– Chi tiết thông tin công việc
– Tìm kiếm thông tin công việc theo từ khóa, thời gian, trạng thái hoàn thành, đối tượng

– Danh sách thông tin thông báo
– Thông tin chi tiết thông báo
– Thêm mới thông tin thông báo
– Sửa thông tin thông báo
– Xóa thông tin thông báo
– Tìm kiếm thông tin thông báo theo điều kiện cơ bản

Thiết lập sẵn các thông báo tự động

App Quản Lý Dự Án

Thiết Kế App Chuyên Nghiệp
  • Trao đổi trực tiếp với đơn vị thiết kế
Popular